ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Πάσχα & Πρωτομαγιά στο Άμστερνταμ

Ημερομηνίες : 5 & 28 Απριλίου 2018
ΗΜΕΡΕΣ : 5
Τιμή : 595.00€

28η Οκτωβρίου στο Άμστερνταμ

Ημερομηνίες : 23/10/2019
ΗΜΕΡΕΣ : 4
Τιμή : 595.00€

Άμστερνταμ

Ημερομηνίες : 28/02/2020, 21/03/2020
ΗΜΕΡΕΣ : 4
Τιμή : 495.00€