ΓΑΛΛΙΑ

Νίκαια - Κυανή Ακτή

Ημερομηνίες : 31 Ιουλίου & 7, 14, 18, 25 Αυγούστου 2018
ΗΜΕΡΕΣ : 8
Τιμή : 490.00€

Παρίσι

Ημερομηνίες : 21, 22, 27 Μαρτίου & 4, 11, 13, 19 Απριλίου 2019
ΗΜΕΡΕΣ : 5
Τιμή : 665.00€