ΑΓΓΛΙΑ

Λονδίνο Χριστουγεννιάτικες αγορές

Ημερομηνίες : 8, 15, 22, 29/11/2019 & 6, 13 /12/2019
ΗΜΕΡΕΣ : 4
Τιμή : 395.00€

28η Οκτωβρίου στο Λονδίνο

Ημερομηνίες : 24, 25, 26/10/2019
ΗΜΕΡΕΣ : 4
Τιμή : 545.00€

Πάσχα στο Λονδίνο

Ημερομηνίες : 25, 26, 27, 29, 30 Απριλίου 2019 & 13 Ιουνίου 2019
ΗΜΕΡΕΣ : 5
Τιμή : 525.00€