ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Μπάνσκο - Ρίλα - Σόφια - Σαντάνσκι

Ημερομηνίες : 25/10, 28/10, 29/11
ΗΜΕΡΕΣ : 4
Τιμή : 199.00€

Βουλγαρία (οδικώς)

Ημερομηνίες : 14 και 27 Απριλίου 2017
ΗΜΕΡΕΣ : 5
Τιμή : 299.00€