ΓΑΛΛΙΑ

Νίκαια - Κυανή Ακτή

Ημερομηνίες : 31 Ιουλίου & 7, 14, 18, 25 Αυγούστου 2018
ΗΜΕΡΕΣ : 8
Τιμή : 490.00€

Παρίσι

Ημερομηνίες : 14/02/2019
ΗΜΕΡΕΣ : 4
Τιμή : 495.00€