ΙΤΑΛΙΑ

Απόδραση στη Βενετία

Ημερομηνίες : 10, 24 Νοεμβρίου 2017
ΗΜΕΡΕΣ : 3
Τιμή : 245.00€

Ρώμη - Φλωρεντία

Ημερομηνίες : 17, 24 Νοεμβρίου & 1, 15 Δεκεμβρίου
ΗΜΕΡΕΣ : 4
Τιμή : 349.00€

Σικελίας

Ημερομηνίες : 12 Μαίου & 2, 16, 30 Ιουνίου
ΗΜΕΡΕΣ : 4
Τιμή : 388.00€

Βενετία

Ημερομηνίες : 27 Οκτωβρίου 2017
ΗΜΕΡΕΣ : 4
Τιμή : 325.00€